Nieuwe commissie onderzoekt rol van de vrouw in de kerk

Enige tijd geleden werd tijdens de preek in een van onze parochiekerken de vraag gesteld: blijven we in de kerk vrouwen louter zien als “toegewijd” of ook als gewijd? Deze vraag is heel actueel geworden nu er recentelijk een commissie is ingesteld die moet onderzoeken of vrouwen tot diaken kunnen worden gewijd.

Franciscus in actieDames LaarzenKleding Suède Laars Western nl 2IDH9E

Paus Franciscus opperde enkele maanden geleden het idee om te bestuderen of vrouwen als diaken zouden kunnen worden aangesteld in de Rooms-Katholieke kerk. Hij deed deze uitspraak tijdens een bijeenkomst in Rome van de honderden vrouwelijke leidinggevenden van congregaties uit alle delen van de wereld. In augustus maakte de paus bekend dat hij daadwerkelijk een commissie had ingesteld om dit te gaan onderzoeken.

MojadasSky Mtv Garden Russia On Contestplayeras Wet Shirt T With 2DHIW9YeE

De conservatieven

Diakens zijn geen priesters, maar vervullen verschillende taken binnen de kerk, zoals preken, het evangelie lezen en bijvoorbeeld bij huwelijken en begrafenissen. Diakens worden gewijd en staan in rang onder die van priesters en bisschoppen.

In de kerk werd al langer gesproken over de inwijding van vrouwen als diaken. Maar de theologisch conservatieve pausen Johannes Paulus II en Benedictus zagen dat niet zitten. Beiden vonden dat daar geen grond voor was en dat het uiteindelijk een ondermijning zou kunnen worden van het concept van het priesterschap dat alleen voor mannen bestemd is.

Vanzelfsprekende ondergeschiktheid

Sinds de apostelen is het priesterambt immers enkel voor mannen. De vraag kan echter gesteld worden of Jezus bewust of met redenen alleen mannen heeft gekozen als zijn apostelen? Ik denk het niet; in de tijd van Jezus en ook in de eeuwen daarna speelden vrouwen geen enkele rol in het maatschappelijk leven en was de vrouw echt onderschikt aan de man. Dat vinden we nu vreemd; maar laten we in herinnering nemen dat in Nederland vrouwen nog maar sinds 1919 mogen stemmen. En zelfs tot 1956 mocht een gehuwde vrouw in Nederland niet zelfstandig een overeenkomst afsluiten.

Historisch moment

Sommigen zien de instelling van de commissie door paus Franciscus als een historisch moment, omdat het de weg effent naar een grotere gelijkheid voor vrouwen binnen de kerk. De commissie bestaat uit twaalf deskundigen; zes mannen en zes vrouwen en wordt voorgezeten door de Spaanse Jezuïet Luis Ferrer, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer.Release The Continues Offical Clothing Saga Tang Black Tee Shirt Wu 2eDYW9IEH

Opwaardering Maria Magdalena

Opmerkelijk in dit verband is dat de paus recentelijk de gedachtenis van Maria Magdalena belangrijker heeft gemaakt en haar gedenkdag op 22 juli tot feestdag heeft bevorderd op de universele liturgische kalender. En dan te bedenken dat zij ooit door de kerk als prostitué werd bestempeld. Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie in Tilburg vindt het van betekenis dat de paus bij de bekendmaking van deze feestdag, de lang omstreden eretitel ‘Apostel der apostelen’ aanhaalt. Hij vindt het een opmerkelijk besluit om die titel te gebruiken, vooral omdat de nadruk immers altijd heeft gelegen op de mannelijkheid van de apostelen.

Vertrouwen in verandering

Historica Lucetta Scaraffia, die het vrouwenmagazine van L’Osservatore Romano leidt, (een spreekbuis van het Vaticaan) heeft gezegd: “Als het om vrouwen gaat, dan zet deze paus zich daarvoor met heel zijn hart in om obstakels te overwinnen en tegelijkertijd de curie niet op de tenen te trappen. Alle verboden voor vrouwen – ook het verbod te preken – staan niet onomstotelijk vast en kunnen dus worden gewijzigd.”

Het lijkt er op dat ze een vast vertrouwen heeft in de bevindingen van de commissie. En ook de paus lijkt daar al een beetje een voorschot op te nemen toen hij zei: ‘Het zal de kerk goed doen om te kijken of vrouwen als diakens mogen dienen’. Ook verwees Franciscus fijntjes op de rol van de vrouw in de vroege kerk.

Women's T ShirtWomen Gold Versace N8nw0m

 

Richard Wermelink

Gepubliceerd in Geestig 07-2016

 

 

 

Dans Varken 2016 Echt Ballet Sansha Lederen Zwart Nieuwe Laarzen nPmv8yNO0w