U bent hier

Home › Interventies › Erkenningstraject › Werkwijze beoordeling interventies

Aanvragen beoordeling

T Carousell Authentic Madrid On Rock Cafe Hard Shirt ZiXOkPu

Overweegt u een beoordeling aan te vragen? Dit doet u via de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. U beschrijft daarin kort uw interventie. Om ook in aanmerking te komen voor het erkenningstraject moet uw interventie voldoen aan een aantal inclusiecriteria.

Inclusiecriteria erkenningstraject

 • De interventie heeft als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. De interventie wil het gedrag van burgers veranderen en/of hun omstandigheden beïnvloeden.
 • Er is een Nederlandse handleiding (indien van toepassing) en een procesevaluatie.
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
 • De interventie is volledig ingevuld en gepubliceerd in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
 • Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.

Op basis van het materiaal en deze criteria beslissen wij of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling door de commissie.

Beschrijven van een interventie

Wanneer uw interventie voldoet aan de inclusiecriteria stuurt één van de CGL-medewerkers u een werkblad op, waarin u de interventie gaat beschrijven.

Bij het werkblad is een handleiding beschikbaar. Daarnaast zijn er, voor het niveau Goed onderbouwd en hoger, eendaagse, gratis workshops over het beschrijven van een interventie. Tijdens het beschrijven krijgt u tweemaal feedback van een adviseur van het RIVM Centrum Gezond Leven op uw concept werkblad. Hierna maakt u de definitieve beschrijving en levert deze aan voor beoordeling.

De beoordeling

Uw interventie kan worden beoordeeld door praktijkprofessionals voor het opstapniveau Goed beschreven of door een erkenningscommissie voor Goed onderbouwd of Effectief.

 • Beoordeling door praktijkbeoordelaars. Drie professionals uit de praktijk (werkzaam bij o.a. GGD,
  GGZ, thuiszorg of thema-instituten) beoordelen het werkblad en de materialen. Op basis van consensus bepalen zij het eindoordeel. De beoordelingen vinden drie keer per jaar plaats. U krijgt bij uw eerste contact met CGL informatie over de data van de praktijkbeoordelingen.
 • Beoordeling Erkenningscommissie Interventies. Drie commissieleden beoordelen in een vergadering het werkblad en de materialen op kwaliteit, onderbouwing en effectiviteit. In een vergadering komt de commissie door middel van consensus tot een unaniem eindoordeel. De commissie vergadert acht keer per jaar over leefstijlinterventies: vier keer voor de doelgroep jeugd en vier keer voor de doelgroep volwassenen/ouderen.

Niveaus van erkenning

Goed beschreven (0)

Goed beschreven is een eerste beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van een interventie. Dit niveau is drie jaar geldig. In het werkblad staat minimaal het volgende :

 • Een degelijke beschrijving van doelen, doelgroep(en), aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen.
 • Informatie over de uitvoeringsaspecten zoals beschikbaarheid van een handleiding, kosten en tijdsbesteding en randvoorwaarden voor uitvoering.

Erkenning Goed onderbouwd (I)

Naast een goede beschrijving onderbouwt u de werkzaamheid van de interventie met modellen, theorie of literatuur. Dit oordeel is vijf jaar geldig.

Effectief (II,III,IV)

Hiervoor gelden dezelfde criteria als voor Goed onderbouwd. Daarnaast toont u de effectiviteit aan met in ieder geval Nederlands onderzoek. Bij de erkenning Effectief geeft de commissie een oordeel over de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie:

 • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II)
 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III)
 • nl BadmodeKleding Long Sleeve Shirt Sportamp; Dames Vergelijk 1JcFlK
 • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV)

Uitvoerbaarheid

De praktijkbeoordelaars en de commissie beoordelen ook uitvoeringsaspecten van de interventie zoals kwaliteit van de handleiding, kosten, kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie. Uitvoerbaarheid is een vereiste voor alle niveaus in het erkenningstraject.

Na de beoordeling

Na de vergadering krijgt u de uitslag van het eindoordeel op schrift.

Oordeel: Positief

Het CGL publiceert positief beoordeelde interventies op Loketgezondleven.nl en in de interventie-overzichten. Ook communiceert het CGL nieuwe erkende interventies via de Nieuwsbrief Gezond Leven en social media. Positief beoordeelde interventies voor de doelgroep jeugd komen ook in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi) en voor sport en bewegen op EffectiefActief.nl.

Oordeel: Onder voorbehoud

Mogelijk krijgt uw interventie het oordeel ‘Onder voorbehoud’. U moet dan nog enkele vragen beantwoorden voor de erkenning definitief is.

Oordeel: niet erkend

De praktijkprofessionals en de erkenningscommissie kunnen een interventie ook afwijzen. Uw interventie is dan niet erkend. Het eindoordeel bevat aanwijzingen voor verbetering van de interventie en u mag de interventie hierna nog éénmaal aanbieden.

Meer lezen?

 • Voorbeeld werkblad en Handleiding bij werkblad
 • Criteria voor Beoordeling van Interventies
 • Samenstelling commissie jeugd en commissie volwassenen
 • Samenstelling praktijkbeoordelaars voor Goed beschreven
 • Veelgestelde vragen over erkenningstraject

Ook gevonden

 • Interventies depressie
 • Interventies drugs
 • Interventies alcohol
nl BadmodeKleding Long Sleeve Shirt Sportamp; Dames Vergelijk 1JcFlK

Deel deze pagina op:

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Forward

Afdrukken:

Via printer